Diensten

Ik richt me op efficiënt en effectief werken: de JUISTE dingen in één keer GOED doen. Dat geldt wat mij betreft voor initiatieven van strategie bepalen en plannen, tot uitvoeren en borgen.

Naast techniek en tools, is het belangrijk om ook de ‘mens’ niet te vergeten. Medewerkers en andere stakeholders bepalen immers uiteindelijk of een project slaagt en of een organisatie als geheel goed presteert.

Uitgevoerde opdrachten zijn onder andere:
+ Projectleiding ‘uniformering interne KCC’s’, intranet omzetting SharePoint Modern
+ Implementatie Bellen via Teams met KCC-telefooncentrale CC4Teams
+ Implementatie TopDesk, Mitel centrale, Exact Globe, 4me, Ricoh printerservices
+ Kwartiermaker ICT (professionalisering Servicedesk)
+ Marktconsultatie continu klanttevredenheidsonderzoek
+ Aanbesteding voorbereiding, PoC en implementatie van applicaties
+ Teambuilding customer service
+ Procesanalyse, advies en quick scan projectvoortgang
+ Interim manager verkoopbinnendienst
+ Interim hoofd bedrijfsbureau
+ PMO in complexe organisatie
+ Customer support bij start up
+ (Mini) IT Governance audit

Mijn resultaten zijn:
+  Beter samenwerkende orderdesk, men kan elkaar helpen en vervangen
+  Groter inzicht in drijfveren van teamleden, elkaar weer kunnen begrijpen
+  Afgestemde en geborgde processen/afspraken: HRM, facilitair, financieel
+  Geïmplementeerde goed functionerende applicaties met getrainde gebruikers
+  Gestroomlijnde (en gelijke) processen binnen 4 regio’s en rondom Servicedesk
+  Efficiëntere (Lean) werkwijze, besparing van fte’s
+  Betere samenwerking tussen directie en verkooporganisatie
+  Vergrootte vaardigheden van skilled helpdesk, betere klantenservice
+  Gehaalde deadlines bij project ‘in nood’
+  Inzicht in wensen en eisen m.b.t. processen en requirements nieuwe applicaties
+  Uitgevoerde marktconsultatie en aanbesteding SAAS oplossingen